Kwalifikacje

Kwalifikacje


1983 – 1989 studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku
1993 I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej ( chirurg )
1997 II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej ( specjalista)
2000 II stopień specjalizacji z chirurgii onkologicznej ( specjalista)
2001 nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych na mocy uchwały
Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku

2012 nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych na mocy uchwały Rady Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Przebieg pracy zawodowej:
1989 – 1990 staż podyplomowy w Szpitalu Powiatowym w Tczewie
1990 – 1998 młodszy, a potem starszy asystent w Szpitalu Powiatowym w Tczewie
1998 – 2001 starszy asystent Kliniki Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku
2001 – nadal adiunkt Kliniki Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwesytet Medyczny)

Staże naukowe:
2001 – 2002 3 miesiące stażu chirurgicznego w Medizinische Hochschule Hannover,
Klinik fur Viszeral und Transplantationschirurgie
2003 – 2007 3 miesiące stażu z zakresu chirurgii onkologicznej w Robert Rossle- Klinik w Berlinie
2008 2 tygodniowy staż z zakresu chirurgii ogólnej i laparoskopowej w DRK Kliniken Berlin Westend
2007 kurs z zakresu USG gruczołu piersiowego (Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej)
2007 udział w I edycji kursu „ PODSTAWY LAPAROSKOPII“ Słok K. Bełchatowa
2008 kurs z zakresu USG piersi i mammografii (Centrum Edukacji Ultrasonograficznej CEDUS)

Członkowstawo w towarzystwach naukowych:
1991 – nadal Towarzystwo Chirurgów Polskich
1998 – nadal Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

Publikacje


2000:

Zieliński J., Kopacz A., Świerblewski M., Kruszewski W. J., Jastrzębski T.: Dzieje oddziałów chirurgicznych regionu gdańskiego w latach 1945-2000. Ann. Acad. Med. Gedan., 2001, t. 31, s. 159-171

2001:

Kruszewski W. J., Kopacz A., Dziadziuszko R., Wojtacki J., Szyszko K., Zieliński J., Węgrzynowicz E.: Czynniki rokownicze w raku wpustu żołądka. Chir. Pol., 2001, t. 3, nr 1, s. 49-55
Kruszewski W. J., Rzepko R., Kopacz A., Żółtowska A., Kamiński M., Zieliński J.: Białko p53 i S100 w raku jelita grubego. Onkol. Pol., 2001, t. 4, nr 1, s. 7-12
Kruszewski W. J., Rzepko R., Wojtacki J., Kopacz A., Żółtowska A., Iżycka-Świeszewska E., Zieliński J.: Czynnik von Willebranda i CD31 w badaniu angiogenezy w raku jelita grubego. Pol. Przegl. Chir., 2001, t. 73, nr 6, s. 509-519
Kruszewski W. J., Kamiński M., Rzepko R., Kopacz A., Zieliński J., Gryglewski G., Warężak C.: Zróżnicowanie neuroendokrynne w raku jelita grubego. Proktologia, 2001, vol. 2, nr 1, s. 33-43

2002:

Kopacz A., Zieliński J., Kruszewski W. J., Skokowski J., Jastrzębski T.: Działalność II Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej w Gdańsku pod kierunkiem prof. Kazimierza Dębickiego w latach 1948-1970. Ann. Acad. Med. Gedan., 2002, t. 32, s. 353-360
Kopacz A., Zieliński J., Świerblewski M., Jastrzębski T., Kruszewski W. J., Skokowski J.: Dzieje Kliniki Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku w okresie 1970-2001. Ann. Acad. Med. Gedan., 2002, t. 32, s. 345-252
Kopacz A., Zieliński J., Świerblewski M., Jastrzębski T., Skokowski J., Drucis K.: Historia Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich w latach 1951-1991. Ann. Acad. Med. Gedan., 2002, t. 32, s. 337-344

2003:

Zieliński J., Jastrzębski T., Kopacz A., Kruszewski W. J., Świerblewski M., Rzepko R., Drucis K.: Biopsja węzła „wartownika” w raku okrężnicy i odbytnicy : badanie pilotowe. Ann. Acad. Med. Gedan., 2003, t. 33, s. 271-276
Zieliński J., Kopacz A., Kruszewski W. J., Jastrzębski T., Świerblewski M.: Zarys dziejów oddziałów chirurgicznych szpitali resortowych w Gdańsku w latach 1945-2000. Ann. Acad. Med. Gedan., 2003, t. 33, s. 277-290

 

2004:

Kruszewski W., Kowara R., Rzepko R., Warężak C., Zieliński J., Gryglewski G., Kopacz A., Jastrzębski T., Pawełczyk T.: K-RAS point mutation, and amplification of C-MYC and C-ERBB2 in colon adenocarcinoma. Folia Histochem. Cytobiol., 2004, vol. 42, nr 3, s. 173-179
Kopacz A., Zieliński J.: Historia chirurgii gdańskiej skalpelem pisana : Stanisław Sokół i Eugeniusz Sieńkowski. Ann. Acad. Med. Gedan., 2004, t. 34, s. 161-172

2005:

Zieliński J., Kopacz A., Kruszewski W. J., Zygoń J.: Początki gdańskiej chirurgii akademickiej po II wojnie światowej. Ann. Acad. Med. Gedan., 2005, t. 35, s. 225-238
Kopacz A., Zieliński J., Jastrzębski T., Kruszewski W. J., Skokowski J.: Historia Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku w okresie 1970-2005. Cancer Surg. (e-publ), 2005, vol. 1, nr 1, s. 99-106
Zieliński J., Kopacz A., Jastrzębski T., Kruszewski W. J., Rzepko R.: Identification of the sentinel lymph node in patients with colorectal cancer : preliminary report. Nowotwory. J. Oncol., 2005, vol. 55, nr 2, s. 137-140
Zieliński J., Kopacz A., Kruszewski W. J.: Postępy chirurgii akademickiej w Gdańsku w latach 1945-1995. Ann. Acad. Med. Gedan., 2005, t. 35, supl. 9, s. 213-219

2006:

Zieliński J., Kopacz A., Kruszewski W. J.: Kornel Michejda – prekursor powojennej chirurgii gdańskiej. Ann. Acad. Med. Gedan., 2006, t. 36, s. 241-250

2007:

Kruszewski W. J., Rzepko R., Warężak C., Zieliński J., Jastrzębski T., Kopacz A., Jaśkiewicz K.: Brak przydatności klinicznej wspólnego oznaczania białek: c-erbB2 i p53 w raku jelita grubego. Nowotwory. J. Oncol., 2006, vol. 56, nr 4, s. 436-441. [toż w jęz. ang., s.389-393]
Zieliński J., Kopacz A., Świerblewski M.: Rozwój chirurgii gdańskiej w latach 1454-1945. Ann. Acad. Med. Gedan., 2007, t. 37, s. 151-158

2008:

Jaworski R., Zieliński J., Gross M., Kopacz A.: Olbrzymi guz stromalny przewodu pokarmowego : opis przypadku. Nowotwory. J. Oncol., 2008, vol. 58, nr 1, s. 59-61

2009:

Zieliński J., Kopacz A.: Benefis prof. Andrzeja Kopacza.- Nowotwory. J. Oncol., 2009, vol. 59, nr 6, s. 477-479

2010:

Zieliński J., Jaworski R., Kabata P., Kruszewski W. J., Jaśkiewicz J.: Gastric cancer in Poland : clinical characteristics and results of surgery. Dig. Surg., 2010, vol. 27, nr 5, s. 409-416
Kruszewski W. J., Rzepko R., Ciesielski M., Szefel J., Zieliński J., Szajewski M., Jasiński W., Kawecki K., Wojtacki J.: Expression of HER2 in colorectal cancer does not correlate with prognosis. Dis. Markers, 2010, vol. 29, nr 5, s. 207-21
Zieliński J., Jaworski R., Pawlaczyk R., Świerblewski M., Kabata P., Jaśkiewicz J., Rogowski J.: Simultaneous surgery for critical aortic stenosis and gastric cancer: a case report. World J. Gastroenterol., 2010, vol. 16, nr 9, s. 1161-1164
Zygon J. I., Skokowski J., Zieliński J., Drucis K., Golabek-Dropiewska K.: Heart laceration during oesophagectomy for the treatment of oesophageal carcinoma. BMJ Case Rep., 2010, DOI: 10.1136/bcr.12.2009.2560
Zygon J. I., Skokowski J., Zieliński J., Drucis K., Golabek-Dropiewska K.: Metachronous adenocarcinoma in a gastric tube after radical surgery for oesophageal cancer. BMJ Case Rep., 2010, DOI: 10.1136/bcr.07.2009.2116

2011:

Zieliński J., Jaworski R., Kabata P., Rzepko R., Kruszewski W. J., Jaśkiewicz J.: Sentinel lymph node in colorectal cancer : 5 years follow up. Centr. Eur. J. Med., 2011, vol. 6, nr 3, s. 271-278
Jaworski R., Bollschweiler E., Holscher A. H., Monig S. P., Skokowski J., Zieliński J., Świerblewski M., Kopacz A., Jaśkiewicz J.: Prognostic relevance of demographics and surgical practice for patients with gastric cancer in two centers: in Poland versus Germany. Gastric Cancer, 2011. DOI: 10.1007/s10120-011-0036-2
Zieliński J., Świerblewski M., Kruszewski W. J., Jaworski R., Haponiuk I., Irga N., Kopacz A., Jaśkiewicz J.: Doświadczenia jednego ośrodka klinicznego w chirurgicznym leczeniu raka płaskonabłonkowego przełyku w latach 1970-2007. Kardiochir. Torakochir. Pol., 2011, t. 8, nr 1, s. 71-76
Zielinski J, Jaworski R, Smietanska I, Irga N, Wujtewicz M, Jaskiewicz J. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of preemptive analgesia with bupivacaine in patients undergoing mastectomy for carcinoma of the breast. Med Sci Monit, 2011; 17(10): 589-597

2012:

Jaworski R, Haponiuk I, Chojnicki M, Irga N, Wiśniewska B, Treder E, Ziółkowska I, Steffens M, 1, Zieliński J. Programme to improve hand hygiene in a paediatric cardiac surgery department. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2012; 2: 278–282
Zieliński J, Jaworski R, Irga N, Kruszewski JW, Jaskiewicz J. Analysis of selected factors influencing seroma formation in breast patients undergoing mastectomy.
Zielinski J, Kruszewski WJ, Jaworski R, Haponiuk I, Irga N, Zygon J, Kopacz A, Jaskiewicz J. Rare oesophageal tumours: experience of one Centre. Eur Surg 2012; 44:361–365
Online publish date: 2012-06-28 DOI (digital object identifier): 10.5114/aoms.2012.29219

2013:

Haponiuk I, Chojnicki M, Jaworski R, Zielinski J, Irga-Jaworska N, Gierat-Haponiuk K, Sroka M. Bloody pericardial tamponade in a child treated for pneumonia mimicking a lung tumor and infiltration of the heart. Współczesna Onkol 2013; 17, 225-227.
Haponiuk I, Chojnicki M, Jaworski R, Kwasniak E, Juscinski J, Steffens M, Szofer-Sendrowska A, Domzalska-Popadiuk I, Gierat-Haponiuk K, Zielinski J. Emergency repair of the aortic arch in a premature newborn. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2013; 10: 168–170.
Haponiuk I, Chojnicki M, Steffens M, Jaworski R, Szofer-Sendrowska A, Juscinski J, Kwasniak E, Paczkowski K, Zielinski J, Gierat-Haponiuk K. Miniinvasive interventional bridge to major surgical repair of critical aortic coarctation in a newborn with severe multiorgan failure. Videosurgery Miniinv (e-pub, ahead of print) DOI: 10.5114/wiitm.2011.33472
Haponiuk I, Paczkowski K, Chojnicki M, Jaworski R, Steffens M, Szofer-Sendrowska A, Kwaśniak E, Zieliński J, Gierat-Haponiuk K. Reconstruction of the left-sided brachiocephalic trunk after vascular ring operation in left-handed child with Kommerell’s diverticulum. Postep Kardiol Inter 2013; 9, 2 (32): 146–149 DOI: 10.5114/pwki.2013.35449